Πρόληψη πυρκαγιών
28.07.09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ»

 

xera_horta.jpgΠαρακαλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να προβούν στον άμεσο καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, από τα ξερά χόρτα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί πράξη ευθύνης όλων απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον.


Κεντρική Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Πολίτες, πρέπει να πράξουμε το καθήκον μας, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα.


Εξ άλλου παράλειψη καθαρισμού των ιδιοκτησιών, διώκεται ποινικά. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Π.Δ. 4 ΦΕΚ 724τ.β’/22-12-1987 (άρθρο 1), οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

 

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

Ο Δήμαρχος
Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

Τελευταία ανανέωση ( 28.07.09 )