Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας
31.08.09

Η Περιφέρεια Αττικής εξέδωσε την ύπ’αρ. 29352/18616/13-08-2009 προκήρυξη, για την πλήρωση 567 θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους που συγκεντρώνουν τα προσόντα διορισμού από τις 15/09/2009 μέχρι 06/10/2009 να υποβάλλουν αιτήσεις στην Περιφέρεια Αττικής ταχυδρομικώς με απόδειξη στην εξής Δ/νση:

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56
Τ.Κ.115 25 – ΑΘΗΝΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αντίγραφα της προκήρυξης και έντυπα αιτήσεων από τον Δήμο μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην υπάλληλο του Δήμου Κα Λιάλιαρη στο τηλ. 210 8131332  –  8137526 (εσωτερ.1)