Δήλωση στοιχείων για σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης
05.07.10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

 

Δροσιά, 02-07-2010
Αριθ.πρωτ.:2459

Αγαπητέ Δημότη

 

Όπως πιθανόν να γνωρίζεις, ο Δήμος μας έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή του δικτύου της αποχέτευσης ακαθάρτων. Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), πρόκειται να δημοπρατηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2010.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο της αποχέτευσης είναι υποχρεωτική.

Προκειμένου το σύνολο του έργου της αποχέτευσης να λειτουργήσει άμεσα, ώστε να εξυπηρετήσει τους Δημότες κατά τρόπο άρτιο και ολοκληρωμένο, θα πρέπει να κατασκευασθούν συγχρόνως με το δίκτυο και οι αγωγοί που το συνδέουν  με τα ακίνητα και ονομάζονται «εξωτερικές διακλαδώσεις». Οι συνδέσεις αυτές, ξεκινούν από το «φρεάτιο ελέγχου», στο οποίο τερματίζει το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και καταλήγουν στον κεντρικό αγωγό. Το φρεάτιο ελέγχου κατασκευάζεται από τον Δήμο παρά την ρυμοτομική γραμμή και προς το εξωτερικό αυτής και αποτελεί τμήμα του όλου συστήματος της σύνδεσης του ακινήτου. Διευκρινίζεται ότι κάθε ακίνητο, είτε είναι μονοκατοικία είτε πολυκατοικία, έχει ένα φρεάτιο ελέγχου και κατά συνέπεια μία μόνο σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

 

Οι λόγοι που υπαγορεύουν την σύγχρονη κατασκευή του κεντρικού δικτύου και των εξωτερικών διακλαδώσεων, είναι προφανείς:

 

  • Αποφεύγουμε να σκάβουμε ξανά και ξανά στον ίδιο δρόμο, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως.
  • Αποφεύγεται ο «τραυματισμός» (λόγω αστοχίας του εκσκαπτικού μηχανήματος) του κεντρικού αγωγού για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, αφού με την  ταυτόχρονη, με την τοποθέτηση των αγωγών, κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων κατασκευάζεται «αναμονή» σε κατάλληλο σημείο του αγωγού αποχέτευσης, δίχως να προξενούνται ζημιές σ' αυτόν.
  • Αποφεύγονται οι εμφράξεις στην σύνδεση, αφού έχει αποδειχθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εμφράξεων οφείλεται στο πλήθος των κακοτεχνιών που παρατηρούνται στην περιοχή της σύνδεσης, όταν αυτό δεν γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του αγωγού.

Προκειμένου ο Δήμος να προγραμματίσει έγκαιρα αλλά και σωστά την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων, παρακαλούμε να σταλούν στο Δήμο με συστημένη επιστολή μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2010 τα εξής στοιχεία, για κάθε ακίνητο:

 

  1. Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, η  έκταση και η διεύθυνσή του.
  2. Ο αριθμός των διαμερισμάτων πολυκατοικιών που θα εξυπηρετούνται, τα χιλιοστά τους επί του οικοπέδου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των ιδιοκτητών τους .
  3. Το ακριβές σημείο όπου επιθυμείτε να κατασκευασθεί το φρεάτιο ελέγχου (δηλαδή το σημείο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του ακινήτου σας). Παράκληση το σημείο αυτό να σημειωθεί σε σκαρίφημα της προσόψεως με εξάρτηση απόστασης από το όριο της ιδιοκτησίας. Προσοχή!  Οπως προαναφέρθηκε, κάθε ακίνητο, είτε είναι μονοκατοικία είτε πολύκατοικία,έχει ένα φρεάτιο ελέγχου και κατά συνέπεια μία μόνο σύνδεση με το  δίκτυο αποχέτευσης.
  4. Το ακριβές βάθος από την επιφάνεια του πεζοδρομίου στο οποίο επιθυμείτε να κατασκευασθεί ο πυθμένας του φρεατίου ελέγχου (δηλαδή το βάθος στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του ακινήτου σας). Το ελάχιστο βάθος αυτό θα πρέπει να είναι 1.20 μέτρα. Οσοι εξυπηρετούνται από το βάθος αυτό, θα το δηλώσουν χωρίς άλλη διαδικασία. Οσοι δεν εξυπηρετούνται και θέλουν μεγαλύτερο, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Δήμο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το βάθος του κεντρικού αγωγού είναι τέτοιο που να επιτρέπει την κατασκευή του πυθμένα του φρεατίου ελέγχου στο βάθος που επιθυμείτε.

Σε περίπτωση που δεν λάβουμε τα ανωτέρω στοιχεία και προκειμένου να μην καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης, το οποίο σημειωτέον πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα κατασκευάσουμε το φρεάτιο ελέγχου κατά την κρίση των τεχνικών μας. Είναι προφανές ότι καλό θα ήταν για εσάς να δηλωθούν τ' ανωτέρω αιτούμενα στοιχεία, ώστε η κατασκευή του φρεατίου ελέγχου να γίνει στο σημείο που σας εξυπηρετεί, έτσι ώστε να μην απαιτηθεί στη συνέχεια να αναπροσαρμόσετε το εσωτερικό σας δίκτυο, κάτι το οποίο θα σημαίνει για εσάς όχληση και οικονομική επιβάρυνση.

 

Επισημαίνεται επίσης, ότι στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων απαγορεύεται ρητά, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, η διοχέτευση των νερών της βροχής, καθώς και η διοχέτευση νερών που προέρχονται από άντληση υπόγειων υδροφορέων. Οι παραπάνω πράξεις διώκονται ποινικά.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην άρτια κατασκευή του δικτύου και κατά συνέπεια στην μελλοντική ορθή λειτουργία του.

                                                       

                                                                           Ο Δήμαρχος

                                                                     Αβραάμ Πασιπουλαρίδης                                 

Τελευταία ανανέωση ( 05.07.10 )