Εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου Νέων
17.03.08


Σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθμ. Πρωτ. 6896/04-02-2008, κοινή Υπουργική Απόφαση (υπουργών Εσωτερικού και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων), με την οποία προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών Τοπικών Δημοτικών Συμβουλίων Νέων και την με αριθμ. 17/18-02-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δροσιάς, με την οποία καθορίσθηκε η ημερομηνία των εκλογών γνωρίζουμε, στους νέους που ενεγράφησαν στα Μητρώα Νέων του Δήμου μας, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του Συμβουλίου των Νέων θα πραγματοποιηθούν:


στο Πολιτιστικό - Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Γρ. Λαμπράκη 19 την
30ην Μαρτίου ημέρα Κυριακή και με
ώρα έναρξης την 11.00 και ώρα λήξης την 18:00.

 

Τα ονόματα των υποψηφίων θα αναρτηθούν την 27η Μαρτίου 2008 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Δροσιάς www.drosia.gr

 

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 26.03.08 )